Somestrategia

5

6

4

1

2

3

Salassapidettävät asiat

Yrityksillä ja yhteisöillä on paljon luottamuksellista tietoa, jonka vuotaminen sosiaalisen median palveluihin voi haitata vakavasti yrityksen liiketoimintaa. Oppijan pitää huolehtia siitä, että hänen omalla toiminnallaan luottamukselliset tiedot pysyvät salassa sekä asiakkaiden luottamus ja yrityksen maine säilyvät.

Tiivistettynä

Liikesalaisuudet ja luottamuksellinen tieto

 • Yrityksen tai yhteisön taloudelliset tiedot.

 • Markkinointia ja hinnoittelua koskevat tiedot.

 • Koneiden, laitteiden, välineiden ja tuotteiden tarkat tekniset tiedot, joilla on yritykselle taloudellista arvoa.

 • Tuotekehitysdokumentit, kehitysprojektit, patenttiasiat ja muut neuvotteluasiat

 • Työsopimukset, palkkatiedot ja työhakemukset

 • Asiakkaan tiedot

 • Yleisesti voidaan sanoa, että liikesalaisuudelle on ominaista, että sen julkitulo saattaa aiheuttaa taloudellista tappiota.

 • Luottamuksellista tietoa on yllättävän paljon yrityksissä ja yhteisöissä ja käytännöt osittain vaihtelevat ammattialoittain ja työpaikoittain, joten näistä asioista on syytä keskustella ennen työssäoppimisen aloittamista

Opiskelijan rooli

 • Opiskelija perehtyy oman alansa liikesalaisuus- ja salassapitokäytänteisiin.

 • Oppimisprosessien dokumentoinnissa opiskelija keskittyy oman osaamisensa kuvaamiseen ja huolehtii siitä, että liikesalaisuuksia tai salassapidettäviä asioite ei kuulu hänen tuottamaansa sisältöön.

Työssäoppiminen

 • Ennen työssäoppimisjakson alkua on hyvä keskustella ja sopia yrityksen kanssa sosiaalisen median opetuskäytön pelisäännöistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto