Somestrategia

5

6

4

1

2

3

Oppimisprosessin ohjaus

Työvaltainen oppiminen tapahtuu usein tiimeissä. Opettajien rooli on toimia oppimisprosessien valmentajina, kannustajina ja rohkaisijoina. Myös vertaisten apu on hyvin tärkeää ja usein nopeasti saatavilla. Tiimioppimisessa ongelmatilanteet usein ratkotaan yhdessä ja näin osaaminen vaihtaa omistajaa. Ohjaaminen on koko tiimin yhteinen prosessi jossa kaikki auttavat ja tukevat toisiaan.

Valmentajat ja vertaiset ohjaajina

Valmentaja ohjaajana

Opettaja / opettajat toimivat tiiminsä valmentajina. Ohjausmenetelminä toimivat:

 

 • Tutustu tiimiisi, anna aikaa, kuuntele ja löydä jokaisesta jotain erityistä =) Rakenna luottamuksen ilmapiiri.

 • Anna opiskelijoiden osallistua opintojen suunnitteluun, kuuntele heidän ajatuksiaa, ideoitaan ja innostu uusista näkökulmista.

 • Rohkaise ja kannusta opiskelijoita hankkimaan jokin oikea asiakas / projekti, jossa on haastetta sen verran, ettei kukaan kykenisi yksin tehtävästä suoriutumaan.

 • Varmista yhdessä tiimin kanssa, että kaikki ovat kartalla, kaikki tietävät millaisesta kokonaisuudesta on kyse ja mitä osa-alueita työtehtävään liittyy. Mindmap ja aikajana ovat toimivia työkaluja.

 • Anna opiskelijoiden vahvistaa heidän vahvuuksiaan, kannusta, rohkaise, kehu.

 • Rohkaise opiskelijoita haastamaan itsensä.

 • Anna tiimin ratkaista itse eteen tulevia ongelmia, puntaroida erilaisia vaihtoehtoja ja rohkaise etsimään tietoa.

 • Kysyvä ei tieltä eksy! Rohkaise oppijoita esittämään kysymyksiä, joihin heidän tulee löytää vastauksia päästäkseen eteenpäin.

 • Aseta tarvittaessa avaavia kysymyksiä?

 • Linkkivinkit ja kirjavinkit ovat myös oiva apu.

 • Ohjausblogi / facebookryhmä toimii mainiosti oppimisprosessin tukena. Blogiin tai facebookkiin valmentaja voi linkata linkkivinkkejä, kirjavinkkejä, oppijat voivat asettaa kysymyksiä jne. Näitä voi hyvin monipuolisesti käyttää ohjauksen tukena ja oppijoiden on helppo palata keskusteluihin takaisin prosessin myöhemmissä vaiheissakin.

 • Epäonnistumiset kuuluvat oppimisprosessiin! Rohkaisevassa ympäristössä epäonnistumiset ovat tie onnistumiseen.

Vertaiset ohjaajana

Opiskelijatiimissä on monenlaista osaamista ja kokemusta jo opiskelemaan tultaessa. "Tiimissä tieto vaihtaa omistajaa"

 

 • Oppijat opettelevat antamaan rakentavaa palautetta toisilleen.

 • Tiimissä ollaan enemmän kuin yksin. Osaamista jaetaan, toista autetaan ja yhdessä ratkotaan ongelmia.

 • Työssäoppimisessa, kesätöissä tai harrastuksissa hankittu osaaminen voi olla suureksi avuksi arjessa. Auta siis rohkeasti kavereita eteenpäin ja jaa omaa osaamistasi.