Somestrategia

5

6

4

1

2

3

Omat laitteet oppimisessa

Koska lähes jokaisella opiskelijalla on mukanaan oma mobiililaite, on niiden hyödyntäminen oppimisen tukena järkevää. Oma laite on tuttu, sekä omat henkilökohtaiset dokumentit, aineistot ja sovellukset kulkevat  aina mukana. Kun laitteiden käytöstä on etukäteen yhdessä sovitut pelisäännöt, tuovat ne helpotusta niin opiskelijan kuin oppilaitoksenkin arkeen.

Omien laitteiden käytöstä lyhyesti

Omien laitteiden käytön edut

 • Laitteet ja niiden käyttö on entuudestaan tuttua.

 • laite on aina mukana.

 • Voi itse valita mitä sovelluksia lataa laitteelleen.

 • Alkuun pääseminen on helppoa ja nopeaa.

Yhteiset pelisäännöt

 • Laitteiden käytön pelisäännöt on hyvä sopia yhdessä heti opintojen alussa, jotta kaikilla on selkeä käsitys milloin ja miten laitetta saa käyttää.

 • Miten työturvallisuus varmistetaan laitteiden käytön aikana.

 • Miten työssäoppimispaikat perehdytetään ja miten ja mihin työssäoppimisen aikana laitteita käytetään.

 • Mitä saa dokumentoida ja jakaa ja mikä pitää pitää salassa.

Tuki ja palvelut

 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa rajoitetun määrän mobiililaitteita opiskelijoiden käyttöön. Laitteet ovat käytettävissä sopimuksen mukaan.

 • Oppilaitoksemme tarjoaa kaikille avoimen langattoman verkkoyhteyden surffin oppilaitoksen alueella.

 • Tukea tarjolla: Googlen palveluiden, Facebookin, Pinterestin ja Instagramin opetuskäyttöön.

Vastuut ja velvollisuudet

 • Opiskelijan omat laitteet ovat hänen omalla vastuullaan.

 • Opiskelija vastaa itse omien laitteidensa aiheuttamista kustannuksista, ylläpidosta ja säilyttämisestä.

 • Jos oma laite rikkoontuu tai katoaa työpäivän aikana, jää menetys opiskelijan omaksi vahingoksi ellei mahdollista tekijää tavoiteta.

Omat laitteet helpottavat oppimista

Salon seudun koulutuskuntayhtymä kannustaa opiskelijoita hyödyntämään omia mobiililaitteita opiskelussaan. Omat mobiililaitteet kulkevat kätevästi mukana opiskelijan arjessa niin oppilaitoksen oppimisympäristöissä kuin työssäoppimispaikoillakin. Tutun laitteen ja siihen itse ladattujen sovellusten avulla on helppo dokumentoida omaa osaamista sekä jakaa sitä muiden opiskelijoiden nähtäväksi.

 

Tiimioppiminen ja vertaistuki helpottaa erilaisten laitteiden ja sovellusten käyttöä oppimisen arjessa. Yhdessä jaetut käyttökokemukset ja vinkit sovellusten hyödyntämisestä mahdollistavat jatkuvan oppimisympäristön kehittämisen ja ajantasalla pysymisen.

 

Oppilaitoksemme tarjoaa opiskelijoille avoimen langattoman verkkoympäristön “Surffin”, jonka avulla opiskelija pääsee oppilaitoksen alueelta vapaasti verkkoon. Lisäksi tarjolla on tukea Googlen tarjoamien palveluiden käyttöönottoon sekä käyttöön sekä Facebookin, Pinterestin ja Instagramin käyttöön.

 

Omien mobiililaitteiden käyttö takaa joustavamman työskentelyn arjessa, koska laite on entuudestaan käyttäjälleen tuttu sekä on aina käyttäjän mukana.

 

Omien laitteiden tarkemmasta käytöstä on hyvä sopia heti opintojen alussa ryhmän yhteisiä pelisääntöjä laadittaessa. Näin jokaisella toimijalla on yhteinen käsitys siitä, miten laitteita hyödynnetään oppimisen tukena arjen eri tilanteissa, huomioiden työympäristöjen työturvallisuus- ja salassapitovaatimukset. Lisäksi jokaisen työssäoppimispaikan kanssa pitää ennen työssäoppimisjakson alkua sopia miten opiskelijan on mahdollista dokumentoida omaa osaamistaan kyseiseltä työssäoppimispaikalta.

 

Omat mobiililaitteet ovat opiskelijan omalla vastuulla ja hän itse huolehtii laitteidensa kunnosta, ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista. Jos opiskelijan laite katoaa tai rikkoontuu työpäivän aikana, jää menetys opiskelijan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta.

 

Omien laitteiden rinnalle Salon seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa rajoitetun määrän mobiililaitteita sekä läppäreitä opiskelijoiden käyttöön. Nämä laitteet ovat käytössä arjen oppimisympäristöissä ja halutessaan opiskelija voi käyttää koulun ylläpitämiä laitteita.