Somestrategia

5

6

4

1

2

3

Itsensäjohtaminen ja itsearviointi

Uuden oppimisessa on pitkälti kysymys itsensäjohtamisen sekä itsearvioinnin taidoista.

 

Opiskelija oppii tuntemaan paremmin itseään. Mikä minua inspiroi, mikä saa minut innostumaan, millaisia vahvuuksia minulla on jne. Kyse on siitä, että jokainen oppisi näkemään vahvuutensa, luottamaan ja uskomaan omaan osaamiseensa ja tarttumaan tilaisuuteensa. Omien ja tiimin tavoitteiden asettelu on osa itsensä johtamista. Tavoitteiden toteutumisessa auttaa hyvät itsearviointitaidot.

 

Päiväntavoite on hyvä aloitus työpäivälle. Mitä minun pitää saada aikaiseksi yhden päivän aikana, jotta oppiminen menee eteenpäin. Tätä voidaan pilkkoa tuntitasoisiksi tavoitteiksi tai vastaavasti aikajanaksi, jossa avautuu koko edessä oleva oppimisprosessi eri vaiheineen.

 

Oppimisen näkyväksi tekeminen omaan blogiin tai jollakin muulla tavoin auttaa jäsentelemään omaa oppimisprosessia ja samalla pääsee myös tarkastelemaan muidenkin oppijoiden prosessia ja oppimaan vertaisilta.

Mitä itsensäjohtaminen on?

Ääneen sanotuilla unelmilla on taipumus toteutua.

 • itsetuntemusta

 • omien vahvuuksien tuntemista

 • ääneen sanottuja unelmia

 • tavoitteiden asettamista

 • työtä tavoitteiden saavuttamiseksi

 • omasta hyvinvoinnista huolehtimista

 • stressin hallintaa

 • oman ajankäytön hallintaa

 • omien tunteiden hallintaa

 • luottamusta omiin kykyihin

 • halua kehittyä

 • uudistumishalukkuutta

 • ammatti-identiteetin rakentamista

 • itsensä patistamista oman elämän hallintaan ja omien tavoitteiden saavuttamiseksi

Itsearviointi

Itsearviointi ja dialogiympyrä

Oppija treenaa koko opintojensa ajan itsearviointitaitojaan. Hän peilaa omaa osaamistaan opetussuunnitelman tavoitteisiin ja ottaa itsearvioinnin pohjalta uusia haasteita vastaan. Oppija tuo itsearviointinsa mukaan dialogiympyrään ja näissä käydyissä keskusteluissa kukin nostaa esiin mitä on tehnyt prosessin eri vaiheissa, missä on onnistunut, mitä tulisi kehittää omassa toiminnassa.

Itsearviointi MOTOROLA-menetelmää käyttäen

Motorola-menetelmä on opiskelijan, tiimin ja valmentajan työkalu arviointiin. Motorola pohjautuu neljään kysymykseen joiden avulla oppimisprosessin eri vaiheita voidaan arvioida ja kehittää osaamista eteenpäin.

Mikä on mennyt hyvin?

Mitä olemme oppineet?

Mikä on mennyt huonosti?

Mitä viemme käytäntöön?

MOTOROLA