Somestrategia

Tervetuloa!

Olet saapunut Salon seudun koulutuskuntayhtymän toiminnallisille SoMe-strategian sivuille. Sivusto on rakennettu opiskelijoiden ja valmentajien yhteiseksi SoMe-kotipesäksi, joka tarjoaa monipuolisesti vinkkejä ja tehtäviä, joiden avulla sosiaalinen media valjastetaan opetuksen ja oppimisen hyötykäyttöön.

 

Salon seudun koulutuskuntayhtymä haluaa tarjota opiskelijoilleen kilpailukykyistä osaamista ja edesauttaa näin opiskelijoiden kilpailukykyisyyttä työmarkkinoilla. Sosiaalisen median palvelut toimivat oppimisen tukena ja kukin opiskelija dokumentoi syntynyttä osaamista omaan julkiseen blogiinsa, mikä toimii opintojen jälkeen mm. työnhaun tukena.

Skrollaa

Moi!

Me johdattelemme sinut Salon seudun koulutuskuntayhtymän SoMe-strategian pariin

Terve!

Sivut tarjoavat infopaketteja ja tehtäviä joiden avulla otamme SoMe-asioista yhdessä selvää.

Sisällys

Sosiaalisen median toiminnallinen strategia on jaettu kuuteen osa-alueeseen ja niitä täydentäviin sisältöihin sekä tehtäviin. Nämä kuusi osa-aluetta ovat: tiedonhaku, osaamisen dokumentointi, osaamisen jakaminen, verkostoituminen, ohjaaminen sekä arviointi. Skrollaa alaspäin ja tutustu näihin kuuteen osa-alueeseen ja niiden sisältöihin. Mukavaa SoMe-matkaa toivottaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän väki.

Tiedonhaku

Tiedonhaku sivulla perehdyt sosiaalisen median tarjoamiin tiedonhakumahdollisuuksiin, digitaaliseen jalanjälkeen sekä lähdekritiikkiin. Tehtävien avulla pääsette pohtimaan tietokäsitystä ja tutkimaan omaa digitaalista jalanjälkeä.

Tutustu tarkemmin

1

2

Osaamisen dokumentointi

Osaamisen dokumentointi -sivu tarjoaa mahdollisuuden perehtyä tekijänoikeuksiin ja salassapidettäviin asioihin. Näiden lisäksi sivulla on vinkkejä siihen mitä palveluja voit hyödyntää oman osaamisen dokumentointiin.

Tutustu tarkemmin

3

Osaamisen jakaminen

Osaamisen jakaminen sivu perehdyttää sinut someketin saloihin, tiimioppimiseen sekä sosiaalisen median palveluihin, joita voi hyödyntää oman osaamisen jakamisessa. Tehtävien kautta tiimi luo omat pelisäännöt ja facebook-ryhmänohjaus ryhmän lisäksi jokainen opiskelija luo oman julkisen blogin.

Tutustu tarkemmin

4

Verkostoituminen

Verkostoituminen sivulla tutustutaan verkostotunnistin työkaluun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä keskitytään työnhakuun ja oman CV:n rakentamiseen. Tehtävien kautta kukin pääsee rakentamaan omaa verkostotunnistintaan ja tiimeissä tutkitaan mm. SoMe-markkinointia.

Tutustu tarkemmin

5

Ohjaus

Ohjaus sivu tarjoaa näkökulmia vertaisohjaukseen, facebook-ryhmänohjaukseen sekä ohjaavaan palautteen antoon. Lisäksi ohjaus sivulla perehdytään oppija työelämän SoMe kouluttajana mahdollisuuksiin.

Tutustu tarkemmin

6

Arviointi

Arviointi sivulla käydään läpi tiimioppimisen menetelmää sekä dialogin merkitystä oppimisessa ja arvioinnissa. Lisäksi perehdytään itsensä johtamiseen sekä itsearviointiin osana oppimisprosessin arviointia.

Tutustu tarkemmin

Ota yhteyttä

Toteutus:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

www.sskky.fi

Seuraa somessa:

Lähetetään lomaketta...

Virhe palvelimessa.

Lomake vastaanotettu.