Somestrategia

4

Verkostoituminen

Työelämässä verkostot ovat valttia. Niiden kautta löytyy uudet osaajat, asiantuntijuus ja asiakkaat moneen projektiin. Verkostoituminen on eräänlaista riskien hallintaa ja niiden minimointia. Hyvät verkostot tuovat turvallisuuden tunnetta ja helpottavat arkea. Verkostojen kautta voi löytyä niin hengenheimolaisia, kuin yhteistyökumppaneita, puuttuvaa osaamista tai parhaimmillaan uusi työpaikka.

 

Verkostoissa piilee uskomattomia voimavaroja. Siksi opintojen aikana on hyvä kartuttaa omaa verkostoaan uusilla ihmisillä. Työssäoppiminen, asiakastyöt ja uudet opiskelukaverit luovat hyvän mahdollisuuden verkoston laajentamiseen. Omasta verkostosta pitää myös huolehtia aivan kuin ystävistä. Oman osaamisen jakaminen ja osallistuminen oman ammattialan kehittämiseen on yksi hyvä keino antaa syötteitä omalle verkostolle.

1

2

3

4

5

6

Skrollaa

Juu juu, kaiken pitää olla nykyään niin sosiaalista, niin sosiaalista että kaikki aikahan siellä koneen ääressä menee!

SoMe kulkee mobiilisti meidän taskuissamme joten miksipä emme hyödyntäsi sen mahdollisuuksia. Työelämäkin on vahvasti siirtynyt SoMe-kanaviin miksemme mekin?

Tärkeää

Tässä osiossa voit tutustua verkostoitumiseen, työnhakuun sekä yrittäjyyteen. Osion linkestä pääset aihetta koskettaviin tiedonlähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Verkostotunnistin

Jokaisella on arvokkaat verkostot, joiden läpinäkyväksi tekeminen avaa oven mahdollisuuksien maailmaan. Verkostotunnistin on mind-map omasta verkostostasi. Sijoita tunnistimeen kaikki eri yhteyksistäsi tuntemasi ihmiset. Pohdi mitä asiantuntijuutta verkostosi tarjoaa? Mitä mahdollisuuksia asiantuntijuudet sinulle avaavat? Aktivoi verkostosi käyttöösi.

Työnhaku ja CV

Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää opiskelun lisäksi työnhaussa. Työnhakutilanteessa SoMe-kanavat tarjoavat perinteistä tekstimuotoista työhakemusta ja CV:tä monipuolisemman mahdollisuuden tuoda oma osaaminen ja innokkuus esille.

Verkostoidu sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media luo oivat mahdollisuudet verkostoitua niin alan ammattilaisten, kuin asiantuntijoiden ja samanhenkisten ihmistenkin kanssa. Lähde siis rohkeasti rakentamaan itsellesi kattavaa someverkostoa.

Video verkostotunnistimesta

Muutamia somekanavia

Tehtävät

Yksilötehtävä

Tiimitehtävä

SoMe-markkinointi

Tutkikaa pientiimeissä (3-4 hlö) miten oman ammattialanne asiantuntijat sekä yritykset näkyvät eri sosiaalisen median palveluissa? Listatkaa mielestänne 5kpl yrityksiä, jotka hyödyntävät eniten ja 5kpl, jotka hyödyntävät vähiten SoMea markkinoinnissa.

Pohtikaa miten kyseiset toimijat voisivat kehittää ja parantaa somenäkyvyyttään.

SoMe-tehtävä

Oma CV

Aloita oman CV:si rakentaminen valitsemaasi sosiaalisen median palveluun.

Verkostotunnistin

Tee mind-map omasta verkostostasi.

 

Listaa mind-mappiin aivan kaikki tuntemasi henkilöt. Mieti keitä tunnet esim. harrastusten, sukulaisuuden, naapuruston, ystävien, työpaikkojen ja opiskelun kautta?

Lisää kunkin henkilön kohdalle ammatti, harrastuksia ja kaikenlaista tietoa, mikä liittyy kyseisen henkilön erityisosaamiseen.

Mieti miten henkilöt liittyvät tulevaan ammattiisi ja mitä hyötyä kyseisistä kontakteista voisi sinulle olla?

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kolmenlaisia. Yksilö-, tiimi- sekä SoMe-tehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä.