Somestrategia

1

Tiedonhaku

Kyky ja halu etsiä relevanttia tietoa on ensiarvoisen tärkeää opiskelussa, muuttuvassa työelämässä, useissa harrastuksissa sekä elinikäisen oppimisen kivijalkana. Tiedonhaku runsaasti erilaista informaatiota pursuavassa nykymaailmassa edellyttää vankkaa sisällönhallinnan taitoa, verkostoitumista sekä kriittistä kykyä ajatella. Sosiaalisen median myötä tiedon tuottaminen, jakaminen ja hankinta on muuttunut yhä yhteisöllisemmäksi.

Skrollaa

Meidän alalta ei muuten löydy tietoa kuin oppikirjoista. Netissä on liikaa höpönlöpöä, eikä meillä ole aikaa ja resursseja sieltä etsiä tietoa kun jonkun pitää työtkin tehdä työsalissa.

Älähän nyt. Netti on ihan kätevä tietolähde kunhan tietää mitä etsii ja  on sopivasti kriittinen tiedon oikeellisuudesta. Sitäpaitsi lähes jokaisella on netti taskussaan.

1

2

3

4

5

6

Tärkeää

Lähdekritiikistä

Kun haet tietoa on syytä arvioida se kriittisesti ennen tiedon käyttämistä. Riippuen hakemasi tiedon aiheesta, saattaa tieto vanheta hyvinkin nopeasti. Kiinnitä siis huomioita lähteiden tuoreuteen. Lisäksi puntaroi lähteen luotettavuutta. Kuka  materiaalin on tuottanut ja mitkä ovat hänen tarkoitusperänsä? Kirjoita aina ylös käyttämäsi lähteet, jotta niihin on helppo palata.

Vinkkejä tiedonhakuun

Tutustu alla olevan linkin kautta kirjastot.fi palvelun kokoamaan aineistoon tiedonhausta. Aineisto sisältää mm. vinkkejä googlen tehokäyttöön sekä ohjeita vaihtoehtoisista hakumahdollisuuksista.

Lisäksi aineisto tarjoaa monipuolisen tietopaketin sosiaalisen median kautta tapahtuvaan tiedonhankintaan.

Digitaalinen jalanjälki

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan digitaaliseen jalanjälkeesi. Kaikesta toiminnastasi netissä ja varsinkin sosiaalisessa mediassa jää jälki. Moni työnantaja tutustuu ennen työtekijän valintaa ko. henkilön digitaaliseen jalanjälkeen. Harkitse siis mitä itsestäsi jaat ja missä valossa haluat itsesi esitellä. Jokaisella olisi hyvä olla edustava ja positiivinen digitaalinen jalanjälki.

Tietoa on monenlaista. Tiedon valtamerellä on monta rantaa ja monta reittiä, joita pitkin kulkea. Oikean tiedon löytäminen vaatii välillä melkoisia kartturintaitoja ja pitää ymmärtää mitä on etsimässä. Oheisista linkeistä pääset katsomaan filosofi Ilkka Niiniluodon ajatuksia tiedosta ja sen moninaisuudesta.

Pdf - Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Tehtävät

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kolmenlaisia. Yksilö-, tiimi- sekä SoMe-tehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä.

Yksilötehtävä

Digitaalinen jalanjälki

Googlaa itsesi ja tutki minkälaisen kuvan olet antanut itsestäsi verkossa. Vastaako digitaalinen jalanjälkesi omaa mielikuvaa itsestäsi? Pohdi saavatko esimerkiksi tulevat työnantajasi oikean kuvan sinusta.

Tiimitehtävä

Tietokäsitys

Pohtikaa pientiimeissä (3-4 hlö) mitä tieto on? Keskustelkaa aiheesta n.20 min ja tuottakaa mindmap, jossa on vähintään 20 vastausta kysymykseen mitä tieto on.

Pohtikaa yhdessä mitä ammatillista tietoa olette etsineet ja mistä tietolähteestä olette tiedon löytäneet? Listatkaa ainakin 15 lähdettä mistä ammattialanne tietoa löytyy.

Mitä ongelmia olette tiedonhankinnassa kohdanneet ja miten olette ne ratkaisseet?

SoMe-tehtävä

Lähdekritiikki

Etsi valitsemastasi SoMe-kanavasta (esim. Twitter, Face, YouTube...yms...) jokin ammattialaasi liittyvä tieto/mielipide. Kirjaa käyttämäsi lähde ylös.

Mikä tiedossa/mielipiteessä oli hyödyllistä?

Mitkä motiivit sisällöntuottajalla on ollut?

Mihin hän pyrkii?

Miten luotettavaa sisältö on ja mistä luotettavuuden voi päätellä?

Tässä osiossa voit tutustua tiedonhaun tärkeisiin näkökulmiin ja aihealueisiin. Osion linkestä pääset tämän sivuston ulkopuolisiin aihetta koskettaviin tiedonlähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Tietokäsitys