Somestrategia

3

Osaamisen jakaminen

Oppiminen on koko yhteisön yhteinen projekti, jolloin saavutetun osaamisen jakaminen toimii osana oppijatiimin yhteisöllistä oppimisprosessia. Yksilölliset oppimispolut kerryttävät eri yksilöille erilaista osaamista ja asiantuntijuutta. Toistensa oppimisprosesseihin tutustumalla oppijat voivat reflektoida omaa osaamistaan ja oppia vertaisiltaan uusia ammatillisia asioita.

Skrollaa

Meillä kyllä kaiken pitäisi olla suljetussa ympäristössä. Kuka tiedon oikeellisuutta muuten voi valvoa?

Julkisesti pidetyt blogit ja tiedon jakaminen on tätäpäivää. Opiskelijat ja me opetkin voimme oppia toisiltamme. Oppiminen tapahtuu tuottamalla itse sisältöä.

1

2

3

4

5

6

Tärkeää

Someketti

Kunnioittava, kaunis käytös tekee yhdessä olosta miellyttävää myös sosiaalisessa mediassa. Kun tavoitteena on yhdessä oppiminen, on tärkeää osoittaa arvostavansa toisen mielipiteitä ja osaamista. Hyväksyvä vuorovaikutus rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan jo opittua. Terve, rakentava kriittisyys ei etsi heikkouksia, vaan kehittämiskohteita ja ratkaisuja.

Tiimioppiminen

Toimiminen osana tiimiä on arkipäivää nykypäivän työelämässä. Tiimin sisällä eri toimijoilla voi olla erilaista osaamista ja asiantuntemusta, jonka he jakavat toistensa kesken. Opintojen aikana on tärkeää kehittää omia tiimityötaitoja, joista on hyötyä tulevassa työelämässä. Salon seudun koulutuskuntayhtymässä kannustetaan ja tuetaan tiimioppimista. Parhaimmillaan tiimioppiminen synnyttää uusia innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Palvelut

Netistä löytyy lukuisia sosiaalisen median palveluita, jotka toimivat oman tai tiimin osaamisen jakamiseen. Erilaisten palveluiden avulla voit tuottaa ja jakaa mm. kuvia, videoita, artikkeleita, ääniä, sarjakuvia yms. Oppilaitoksessamme jokainen opiskelija pitää julkista blogia oman osaamisensa dokumentoinnista.

Kun töitä tehdään tiimissä on hyvä sopia tiimin yhteiset pelisäännöt jo heti alussa. Pelisäännöissä on hyvä sopia mm. miten pidetään yllä hyvää yhteishenkeä ja työvirettä, miten toimitaan ongelmatilanteissa ja miten päätöksenteko tapahtuu. Lisäksi olisi hyvä miettiä ja etukäteen miten onnistumiset huomioidaan ja saavutuksia juhlistetaan.

Tässä osiossa voit tutustua osaamisen jakamisen tärkeisiin näkökulmiin ja peruspilareihin. Osion linkestä pääset aihetta koskettaviin tiedonlähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Tiimin pelisäännöt

Tehtävät

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kolmenlaisia. Yksilö-, tiimi- sekä SoMe-tehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä.

Yksilötehtävä

Sosiaalisen median kanavani

Listaa omat käyttämäsi sosiaalisen median palvelut ja kanavat. Pohdi miten ja minkälaisen sisällön tuottamiseen/jakamiseen käytät kutakin palvelua. Ideoi myös miten kutakin palvelua voisit ammatillisesti hyödyntää tulevassa ammatissasi tai opintojesi aikana oppimisen tukena. Esittele ideasi vierustoverille.

Tiimitehtävä

SoMe-tehtävä

Oma blogi ja luokan oma Facebook-ryhmä

Perusta oma julkinen ammattillinen blogi, johon alat tuottamaan ammatillisesti kiinnostavaa sisältöä.

Perustakaa opiskeluryhmän yhteinen Facebook-ryhmä ja liittäkää sinne yhdessä luomanne pelisäännöt sekä someketti?

Tiimin pelisäännöt

Pohtikaa pientiimeissä (3-4 hlö) mitä tiimioppiminen on. Keskustelkaa aiheesta n.20 min ja tuottakaa mindmap, jossa on vähintään 20 vastausta kysymykseen mitä tiimioppiminen on.

Laatikaa yhdessä tiiminne pelisäännöt. Tuottakaa säännöt esimerkiksi Google Driveen tai tehkää vaikka YouTube video pelisäännöistä.

Laatikaa tiimillenne yhteinen someketti?