Somestrategia

2

Osaamisen dokumentointi

Monet sosiaalisen median tarjoamat palvelut mahdollistavat oman oppimispolun suunnittelun ja oppimisen dokumentoinnin erilaisin välinein koko opintojen ajalta. Itse tuotetut työvaiheiden tutorialivideot, yhdessä tuotetut kuvat, tekstit ja aikataulut sekä muille julkisesti jaettu ammatillinen sisältö rikastavat oppimista ja tekevät siitä omalla tavalla merkityksellistä.

Skrollaa

Kynällä ja paperilla sitä ennenkin on pärjätty ja kunnon perinteisiä kokeita ei voita mikään! Miksi ihmeessä jotakin blogia pitäisi pitää?

Ajatteles jos opiskelija näyttää oman osaamisensa blogissaan, niin  työnäytteet ja osaaminen kulkevat mukana missä ja milloin vain ja työnhakukin helpottuu.

1

2

3

4

5

6

Tärkeää

Tekijänoikeudet

Tuottaessasi sisältöä sosiaalisen median kanaviin sinun pitää huolehtia tekijänoikeuksista. Tämä koskee mm. kuvien, äänen, tekstin, videoiden yms. materiaalien käyttöä, joita et ole itse tuottanut. Lisäksi kun tuotat omaa sisältöä nettiin on hyvä tietää mitä oikeuksia sinulla on tuottamaasi aineistoon. Aihe on tärkeä ja siihen on syytä perehtyä huolella. Alla olevasta linkistä löydät kattavasti aineistoa tekijänoikeuksista.

Salassapidettävät

Oman oppimisen dokumentoinnissa ja sisällön tuottamisessa pitää ottaa huomioon mm. luottamuksellisen tiedon ja liikesalaisuuksien käsittely. Omalla ammattialalla on hyvä keskustella mistä ja miten voi tuottaa sisältöä julkisesti ja mitkä asiat pitää pitää salassa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Laitteet

Nykyään lähes jokaisella on oma mobiililaite tai tietokone, jolla eri sosiaalisen median kanaviin voi tuottaa sisältöä. Täällä Salon seudun koulutuskuntayhtymässä kannustamme opiskelijoita käyttämään monipuolisesti omia mobiililaitteitaan ja läppäreitään tuottaakseen dokumentteja omasta osaamisestaan. Omia laitteita varten oppilaitoksemme alueelta löytyy kaikille avoin langaton verkko.

Palvelut

Netistä löytyy lukuisia sosiaalisen median palveluita, jotka toimivat oppimisprosessien dokumentointiin. Erilaisten palveluiden avulla voit tuottaa ja jakaa mm. kuvia, videoita, artikkeleita, ääniä, sarjakuvia yms. Oppilaitoksessamme jokainen opiskelija pitää julkista blogia oman osaamisensa dokumentoinnista.

Tässä osiossa voit tutustua osaamisen dokumentoinnin tärkeisiin näkökulmiin ja peruspilareihin. Osion linkestä pääset aihetta koskettaviin tiedonlähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Tehtävät

Yksilötehtävä

SoMe-osaaminen

Pohdi ja listaa mitä SoMe-kanavia olet käyttänyt ja millaista sisältöä olet niihin tuottanut? Oletko tehnyt videoita, ottanut kuvia, nauhoittanut ääntä jne? Tee kooste käyttämistäsi SoMe-kanavista ja niihin tuottamistasi sisällöistä.

Tiimitehtävä

SoMe-tehtävä

Oma sisältö ja CC-lisenssit

Tuota johonkin valitsemaasi sosiaalisen median kanavaan sisältöä omalta ammattialaltasi ja pohdi millä CC-lisenssillä haluat aineistosi julkaista. Merkitse tuottamasi sisältö asianmukaisella CC-lisenssimerkinnällä.

Ammattialan työtehtävien dokumentointi

Pohtikaa pientiimeissä (3-4 hlö) 20min minkä oman ammattialan työprosessin dokumentointiin toimii parhaiten:

 

Video

Työohjeet / tutoriaalit

Haastattelu

Sarjakuva

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kolmenlaisia. Yksilö-, tiimi- sekä SoMe-tehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä.