Somestrategia

5

Ohjaus

Samalla kun oppiminen ja työelämän osaamistarpeet muuttuvat muuttuu myös opettajuus. Opettajat toimivat oppimistilanteessa valmentajina siinä missä myös opiskelijat toisilleen.

 

Valmentajan tehtävänä on huolehtia innostuksen säilymisestä ja sen kasvusta. Innostusta lisää tavoitteiden ja vaatimusten selkeys. Näiden lisäksi innostuneisuuteen ja motivaatioon vaikuttaa palautteen saaminen, tunne siitä, että omaa työtä arvostetaan sekä vaikuttamismahdollisuudet omaan oppimiseen. Tietynlaisen vapauden ja vaikuttamismahdollisuuksien antaminen opiskelijoille vaatii valmentajalta innostavuuden lisäksi riskinottokykyä. Hyvä ohjaus auttaa ymmärtämään omien ponnistelujen ja tekojen merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Työelämälähtöisissä ja oikeissa työelämän asiakkuuksiin pohjautuvissa oppimisprosesseissa lisääntyy opiskelijan motivaatio, vastuunkanto ja oppimistulokset paranevat. Myös omassa blogissa on mielekästä kertoa oikeista työelämälähtöisistä prosesseista ja niiden kautta saavutetusta uudesta osaamisesta. Samalla nämä työelämästä kumpuavat projektit lisäävät opiskelijoiden vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja vahvistavat ammattiylpeyttä omasta osaamisesta.

1

2

3

4

5

6

Skrollaa

Minä en kyllä mitään Facebookia sun muita SoMehömpötyksiä käytä.

SoMe-kanavat tarjoavat oivan mahdollisuuden joustavaan ja nopeean yhteydenpitoon ryhmien ja yksilöiden välillä, joten miksei niitä voisi hyödyntää koulumaailmassa.

Tärkeää

Facebook-ryhmänohjaus

Suljettu Facebook-ryhmä toimii mainiosti oppimisprosessin tukena. Facebook ryhmänohjausmalliin on koottu keskeisimmät toiminnot valmentajien, oppijoiden ja tukihenkilöiden taholta. Parhaimmillaan työskentely sujuu mutkattomasti ja oppimiseen liittyvien asioiden hoito ja tiedonkulku on nopeaa, helppoa ja joustavaa.

Valmentaja ohjaajana

Valmentaja kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja tekijöitä. Tämä vaatii valmentajalta avarakatseisuutta ja ammattialan kehityksen seuraamista. Kannustavuus, innostavuus ja rakentava palaute toimivat oppimisprosessien vauhdittajina ja onnistumisen takaajina.

Tutustu tarkemmin

Vertaiset ohjaajina

Opiskelijoille kertyy valtavasti osaamista harrastusten, elämänkokemuksen ja työssäoppimisen kautta. Yhdessä oppiminen vaatii ongelmanratkaisutaitoja ja joustavuutta. Toisten tiimiläisten ohjaaminen ja auttaminen työprosessien eri vaiheissa kartuttaa niin omaa kuin tiiminkin osaamista.

Opiskelija työelämän kouluttajana

Salon seudun koulutuskuntayhtymä toimii monenlaisessa yhteistyössä alueen yrittäjien ja työelämän kanssa. Opiskelijat pystyvät tarjoamaan työssäoppimisjaksojensa aikana sosiaalisen median koulutusta yrittäjille ja työntekijöille. Ennen työssäoppimisjakson alkua on hyvä yhdessä suunnitella millaiselle koulutukselle on tarvetta ja miten koulutus toteutetaan.

Tutustu tarkemmin

Tehtävät

Yksilötehtävä

Työelämän someohjaus

Pohdi onko sinulla jotakin sellaista SoMe-osaamista, jota voisit hyödyntää työssäoppimisjaksollasi? Pystyisitkö auttamaan tai optettamaan työssäoppimisjaksollasi yritystä SoMe-sisällön tuottamisessa? Millaista apua voisit tarjota?

Tiimitehtävä

SoMe-tehtävä

Mitä netistä löytyy

Etsi netistä oman ammattialasi työohjevideoita. Vertaile mikä videoissa on hyvää ja mikä huonoa ja miten voisit itse toteuttaa videon paremmin?

Opetusvideo

Suunnitelkaa pientiimeissä (3-4 hlö) jostakin ammattialanne työprosessista ja sen vaiheista tutorial-video. Tehkää videoon käsikirjoitus, miettikää kuvausympäristö ja kalusto, kirjoittakaa mahdollinen juonto/tekstit. Esitelkää idea koko luokalle ja palautteen mukaan hiokaa suunnitelmaanne. Lopuksi toteuttakaa video.

Lataa havainnekuva FB-ryhmänohjauksesta

Tässä osiossa voit tutustua ohjauksen eri muotoihin. Osion linkestä pääset aihetta koskeviin tietolähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kolmenlaisia. Yksilö-, tiimi- sekä SoMe-tehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä.

Lue aiheesta lisää