Somestrategia

6

Arviointi

Uuteen oppimisprosessiin ryhdyttäessä valmentaja ja opiskelijat tutustuvat yhdessä kulloinkin kyseessä olevan opintojen osan keskeisiin sisältöalueisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan ja aukipuhutaan arviointiin ja sisältöihin liittyvät asiat ja näiden pohjalta lähdetään ottamaan uusia työprosesseja haltuun.

Skrollaa

Miksi ihmeessä arviointimenetelmiä pitäisi muuttaa? Eikö olla tähänkin asti pärjätty ihan hyvin.

Oman osaamisen dokumentointi blogiin helpottaa arviointia ja opiskelijan on helppo tehdä myös itsearviointi kun näkee selvästi oman osaamisensa ja sen kehityksen.

1

2

3

4

5

6

Tärkeää

Itsensä johtaminen ja itsearviointi

Uuden oppimisessa on pitkälti kysymys itsensäjohtamisen taidoista. Itsensäjohtaminen on omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimista, oman tulevaisuuden rakentamista ja määrätietoista työskentelyä omien tai tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi tärkeä osa itsensäjohtamista on realistiset itsearviointitaidot.

Dialogi

Dialogiympyrää voi käyttää yhtenä arvioinnin menetelmänä. Dialogissa jokainen tiimin jäsen on tasavertainen ja kunkin mielipide on tärkeä. Kuuntele, kunnioita, arvosta toisten mielipiteitä ja suoraan puhuminen ovatkin dialogin kulmakiviä. Rakentava palaute ja kaverin kehuminen kuuluvat oleellisina osina arviointiin.

Vertaisarviointi

Oppiminen tapahtuu tiimioppimisen keinoin ja tällöin tiimin vertaistuki ja vertaisarviointi nousee keskiöön. Dialogiympyrät toimivat prosessin erivaiheissa yhtenä arviointimenetelmänä.

 

Arvioinnissa huomioidaan rakentavuus, ratkaisukeskeisyys, kannustavuus ja vahvuuksien esille nosto.

Ohjaava arviointi

Prosessin eri vaiheissa valmentaja asettaa ohjauskysymyksiä ja keskustelee oppiskelijan kanssa. Ohjaavan arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijaa ja tiimiä tavoitteiden saavuttamisessa ja oppimisprosessin onnistumisessa.

Tehtävät

Tässä osiossa on tehtäviä, joiden avulla perehdytään ylläolevien aihealueiden sisältöihin. Tehtäviä on kahdenlaisia yksilö- sekä tiimitehtävät. Voitte yhdessä valita perehdyttekö yksin vai tiimissä aiheeseen.

Yksilötehtävä

Minä ja SoMe. Itsearvioi omaa toimintaasi.

Tiimitehtävä

Tiimitehtävä

Tässä osiossa voit tutustua oppimisprosessin arviointiin ja sen keskeisiin menetelmiin. Osion linkestä pääset aihetta koskettaviin tietolähteisiin ja voit niiden avulla tutustua syvemmin aiheeseen.

Dialogiympyrä

Pohtikaa mikä eläinlauma kuvastaa teidän tiimiä/luokkaa somessa parhaiten? Perustelkaa.

Jakakaa kolme helmeä tiimillenne: Missä asioissa olette onnistuneet? Pohtikaa kuka rohkaisi muita eniten? Kuka auttoi ja kuka innosti?

Benchmarking

Valitkaa tiiminä oppilaitoksen sisältä jokin toinen ala tai oman alanne jokin muu oppilaitos ja tutustukaa niiden toimintaan SoMe-kentällä? Pohtikaa millä teoilla voisitte parantaa omaa toimintaanne?

Pohdi millainen sarjakuvahahmo olet somekaverina, perustele?

Arvioi oma someosaamisesi: Mitä olet oppinut, mikä on mennyt hyvin, missä voisit vielä kehittyä ja mitä asioita viet oppimisen arkeen?